• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

SEÇME YAZILAR

Gerçeklik, uygarlık toplumlarının kapitalist olanında
daha derinleşmiş olarak yarılmış, yaralanmış ve parçalanmış
haldedir.

Kapitalist modernist yaşam
birleştiren değil; dağıtan,
parçalayan bir işleve sahiptir.
Kürdistan’daki kapitalist
modernite ise,
çok daha tahripkar olmaktadır

6. Filo’nun İstanbul’a gelişi
nedeniyle 1968’in Temmuz
ayında gerçekleştirilen
Dolmabahçe direnişi,
dönemin en önemli
eylemlerinden biriydi.